ಮುಖ ಪುಟ > Haage Summane.. > ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು..

ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾತು..

ಪರಿವರ್ತನೆ:

ವರ್ತನೆಯ ಪರಿ
ಪರಿ-ವರ್ತನೆಯ
ಮೂಲ

ಇಂದು:

ಇಂದು ಬರುವಳು
ಇಂದು-ನಾಳೆ
ಇರುವುದೇ ಇಂದು?

ಸುಳ್ಳು:

ಸತ್ಯದ ನೇರ
ಮಾತನ್ನು ಮರೆಸುವುದು
ಸುಳ್ಳು.

Advertisements
Categories: Haage Summane..
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: